Proč je vlastně tak málo technicky založených lidí?

Někteří říkají, že je to hlavně kvůli tomu, že děti jenom sedí u počítačů a o staré dobré kladívko nemají vůbec zájem. Ty počítače bychom měli všechny zakázat a bylo by. Či že snad škola by měla vyučovat dílny, aby děti alespoň v té škole motivovali k nějaké manuální činnosti, protože doma se s tím očividně nesetkají. Ale teď vážně.
papír s nákresem
 

  1. Uplatnění pracovní

Lidé zkrátka vidí, že i kdyby tedy na ten technický obor šli, tak by dělali za špatné peníze ve špatné fabrice a dopadli by stejně jako jejich dělničtí rodiče. A to nikdo nechce. Každý se chce mít dobře, a tak studuje to, o čem si myslí, že mu vynese to dobře placené místo, byť by měl jak člověk talent na řezbařinu nebo zámečnictví či něco podobného. Uplatnění je mizerné a nikdo s tím nechce nic dělat, tedy alespoň zaměstnavatel ne, protože ten by musel zvednout platy a dát tam výhody, jaké mají všude jinde v zahraničí, a to se tedy velkým firmám, které hlavně lobují za „novou krev“, nijak nelíbí.
svařování železa
 

  1. Nezájem

Ty staré dobré a krásné časy „poctivé“ práce už jsou dávno pryč. To je třeba si uvědomit ze všeho nejdříve. Svět se mění a nelze se jen neustále ukájet těžkým průmyslem a dělnickou třídou, tyhle hrátky s drátky byly od začátku devatenáctého století až po dnes a pomalu to končí. A jde to vidět i na tom trhu. Byť o řemeslníky je stále velký zájem, na spoustě školách se vyučuje „starou“ metodou a nelze to vůbec studentům zazlívat, že se jim tam nechce. Proč by se oni měli učit to, co se učili někdy před třiceti lety, když technologie pokročila?
 

  1. Náhled státu

Už jen to, že se všichni mohou zbláznit do maturity, byť se jedná o dělnické pozice, tak je jenom náznak toho, že se vlastně jedná o selhání v tom nejhrubším zrnu. Proč by se student technického oboru měl zaobírat nějakou maturitou? K čemu jako tomu člověku, který pracuje rukama a má všechny výpočty pěkně v hlavě, k čemu mu bude nějaký okruh spisovatelů romantismu nebo na co by mu tak asi byla maturita z dějepisu? K ničemu a proto to nikdo studovat nechce – to je lepší raději fakt přežít to gymnázium.