Založení firmy v České republice

  Ještě před návštěvou úřadů je důležité promyslet náležitosti, jako jsou, jméno společnosti. Musí být hlavně originální, dobře zapamatovatelné, lépe kratší než delší, mělo by se odlišovat od konkurence. Mezi další náležitosti patří výběr společníka. Zda budeme podnikat sami nebo s někým, je nutné si promyslet hned na počátku, ještě před založením. Z průzkumu plyne, že nejlepší start společnosti je se dvěma zakládajícími členy. Významné je i místo podnikání, každá firma musí mít své sídlo, kde není nutná přímo výroba, ale musí být v České republice. Velmi diskutabilní je otázka vložení základního kapitálu. Kolik peněz je dostatek pro založení firmy?


firemní společníci


Pokud se člověk rozhodne podnikat, vyřídí si mnoho náležitosti k tomu nutných. Nejdříve si musí člověk říci, o jakou právní formu se bude jednat. Z hlediska založení, je jednodušší způsob vyřizování žádostí u osob samostatně výdělečně činných než u společnosti s ručením omezeným. Rozdíly jsou tedy u každé formy společnosti různé. Například při zakládání s.r.o., musí začínající podnikatel vyřídit asi dvacet jedna dokumentů. Dle průzkumu si stále více podnikatelů k založení své firmy využívají specializované firmy, aby se mohli vyhnout dlouhému procesu.

Před každým založením je nutné nejprve navštívit mnoho úřadů. Mezi ně patří živnostenský úřad k vyřízení živnosti pro příslušné podnikání. Katastrální, finanční, zdravotní pojišťovna, česká správa sociálního zabezpečení a banka. Mezi další náležitosti patří čistý trestný rejstřík.


·         V případě živnostenského úřadu se vyřizuje potřebná živnost a další doklady nutné k předložení, například praxe v oboru, ve kterém chceme podnikat, výpis z obchodního rejstříku, doložení listu vlastnictví z katastrálního úřadu a další.
zakládání firmy


·         Na finanční úřad je nutné doložit znovu výpis z obchodního rejstříku, přihlášku právnické osoby k registraci a potvrzení o založení podnikatelského účtu, který vystaví banka

Začínající podnikatel má také povinnosti ohlášení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Dále je nutné podat návrh na zápis podnikatele do obchodního rejstříku s požadovanými dokumenty.