Kickstarter aneb nač, proč a jak

Základní hypotézou je, že lidé si nemohou založit projekt za účelem finančního zisku, ale jen v rámci spuštění a získání z projektu profit. Služba funguje na přímém financování ostatními lidmi, neboť svým přispěním určují, zda konkrétní projekt bude úspěšný nebo ne. Tímto je tak velmi malá pravděpodobnost, že by byl projekt financován, jenž není nikterak zajímavý a poutavý.
komunita lidí
 
Kickstarter a teze této platformy
 
V rámci zapojení se a založení vlastního projektu je samozřejmě regulováno konkrétními pravidly. Daný projekt obdrží při splnění správného založení prezentační značku. Dojde tak ke zveřejnění prostřednictvím popisu i videa. Nezbytné a povinné je při založení projektu uvést cílovou sumu i datum, do kterého je zapotřebí vybrat požadované prostředky. Nicméně je zapotřebí se řídit pravidlem, že se musí jednat o projekt náležející do jedné z povolených kategorií. Jedná se o kategorie umění, komiksů, módy, designu, filmu, jídla, her, fotografování, tance, publikace, divadla a technologie.
 
Je přísně zakázáno a nedovoleno vytváření projektů, jenž by mělo být financováno pro život tvůrců projektu či projekty s nevhodným obsahem a urážlivé. Rovněž nejsou tolerovány projekty s nepovoleným obsahem, jako je například alkohol, drogy, kosmetika, pornografie apod. Stejně tak je neakceptovatelné vytváření projektů sloužících pro charitativní účel.
připojení k síti internetu
 
Důvody aneb co dělá Kickstarter tak úspěšným?
 
Předně jde o to, že převážná většina tak přispívá aktivně na projekty svých přátel a známých. Velké skupině lidí se líbí projekty, které jsou zajímavé. A pak je skupina lidí, která podporuje lidi tvořící projekt, neboť náleží mezi ty, které uznávají a fandí jim.
 
Autor projektu je zcela zodpovědný za svůj projekt, tudíž i má na něm stoprocentní podíl v rámci vlastnictví projektu. Jestliže projekt uspěje, z celkové částky projektu je stržena částka okolo pěti procent a další zhruba tři až čtyři procenta jsou odečtena pro uhrazení bankovního poplatku za převod.
 
Služba funguje od roku 2009 a o rok později byla v rámci světových amerických novin recenzována coby nejlepší vynález v roce 2010.
 
Kickstarter a statistika
 
Bylo založeno a spuštěno nad sto tisíc projektů, na které zároveň bylo vybráno více jak čtyři sta miliónů dolarů. Financováno bylo více jak třicet tisíc projektů. V rámci statistiky vychází, že více jak osmdesát procent projektů, na které bylo vybráno více jak dvacet procent, dosáhlo vysněného cíle.