Když člověk neodletí

Člověk si koupí letenku a předpokládá, že za své peníze bude přepraven v ten a ten den a tu a tu hodinu na to které místo. Mělo by tomu tak být, protože je taková letenka závazek jako každý jiný.
Ovšem jak známo, ne vždy to dopadne právě tak, jak by to dopadnout mělo. Někdy si jednoduše člověk sice takovou letenku koupí, ovšem v dohodnutý čas do zamýšleného cíle nedorazí. Prostě proto, že se to s tím letem nějak zašmodrchalo.
Příčiny pro to mohou být různé. A někdy může být takovému neuspokojenému pasažérovi útěchou aspoň to, že to viníkům tohoto selhání neprojde jen tak. Že tentokrát budou pro změnu platit oni pasažérovi, který nebyl náležitě uspokojen.
V Evropské unii (a nejen v ní) totiž náleží za určitých okolností takovému cestujícímu náhrada za zpoždění letu. A může jít i o dost velké peníze.
Ovšem aby člověk toto odškodnění od dotyčné letecké společnosti dostal, musí být splněny konkrétní podmínky.

cestující

  1. Dosažené zpoždění v cílové destinaci, jež musí dosáhnout minimálně tří hodin,
  2. a to, zda jde o let spadající do regulace EC 261/2004 nebo jsou tu jiné možnosti a formy získání odškodnění.

To znamená, že:

  1. musí jít o let operovaný uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Norsko, Švýcarsko, Island), nebo
  2. let musí odlétat z některého z právě zmíněných států, nebo
  3. let je operován leteckou společností se sídlem na území zmíněných států.

Pokud jsou ve zmíněných ohledech splněny hlavní podmínky, závisí výše odškodnění na vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace, tedy o nejkratší vzdálenost mezi počátečním a cílovým místem.
V každém případě však platí, že musí jít o zpoždění z důvodů, jež letecká společnost nemohla ovlivnit. Na odškodnění tak není nárok, je-li zpoždění způsobeno rozmary počasí, přírodní katastrofou, stávkou třetí strany, bezpečnostní situací nebo omezením letového provozu.
V případě splnění všech náležitostí se lze domáhat odškodnění, jež činí u výše popsaných případů v případě zpoždění (či zrušení) letu od 250 do 600 euro, případně si lze v konkrétních případech požádat o dopravení zpět do odletové destinace a vrácení celé ceny letenky. A u jiných dopravců je tomu podle toho, jak jsou nastavena pravidla v té které zemi nebo jaké jsou obchodní podmínky dopravce.

noční lety

Plus se musí taková letecká společnost o člověka v místě náležitého zpoždění postarat, zajistit mu občerstvení, možnost zatelefonovat si nebo poslat e-mail, případně ho dopravit do a z hotelu a ubytovat přes noc.
A pokud dopravce (vcelku pochopitelně) nechce platit a vykrucuje se nebo nekomunikuje? Pak je třeba vše zmíněné vymáhat soudní cestou. Což člověk může teoreticky zvládnout i sám, ale s právníkem je to přece jenom jednodušší. Protože ten odvede profesionální výkon, od zjištění, zda je na ono odškodnění nárok, až po plnění. A nejlepší právníci si nechají zaplatit pouze v případě, že ty peníze vymohou.
Takže se nenechte ošidit. Ať z takového zpoždění aspoň něco máte.