Proč je umístěna PPC reklama Seznam, místo aby se použily Google nákupy virtuálního prostoru?

Dnes již internetové vyhledávače neslouží zdaleka jen k hledání informací. Mnoho z nich nabízí i další služby. Jednou z nejpopulárnějších je i možnost bezplatného zřízení e-mailové schránky, a to obvykle s neomezeným prostorem. Jsou zde samozřejmě i další, avšak ty nejsou tolik využívány.

muž s grafem online marketingu

Tyto služby navíc značně zvyšují návštěvnost daných webů, což je samozřejmě hlavním cílem. Vždyť kolik z nás používá k vyhledávání Google, avšak má ještě starou e-mailovou schránku na Seznamu? Není divu, že právě on je stále nejpopulárnějším vyhledávačem v našich končinách.

To z něj však dělá dobrý cíl pro umisťování pay-per-click reklamy. Stačí jen onu stránku zobrazit, a hned jich vidíme několik, pokud nemáme stažený doplněk, který zobrazování reklamy zabraňuje.

To však přináší otázku: proč je používána jako PPC reklama Seznam? Jistě, je u nás nejpopulárnější, avšak pouze u nás. Za hranicemi o něm prakticky nikdo ani neslyšel. Umístění reklamy zde je tedy kontraproduktivní, pokud chceme expandovat i na zahraniční trh. Zde by se mnohem více vyplatily Google nákupy prostoru pro umístění reklamy. Přeci jen, jedná se o celkově nejpopulárnější vyhledávač na světě.

vyhledávací panel s rukou

Odpověď je potřeba hledat v několika faktorech. Tím prvním je cena. Částka, kterou bude nutné zaplatit za umístění reklamy na Seznamu, bude o dost nižší, než na Googlu. A pokud nemáme ambice prodávat i do zahraničí, pak je jasné, že se nákup virtuálního prostoru zde příliš nevyplatí.

Záleží tedy na zvážení firmy, co pro ni bude nejvhodnější. Je potřeba porovnat předpokládané zvýšení výnosů s náklady, které bude nutno vynaložit. Skutečně se nám to vyplatí? Nebo bude zvýšení zisku tak malé, že by se nám vložené peníze vrátily až za velmi dlouho? To vše jsou otázky, na které je třeba odpovědět. Jinak totiž žádná firma úspěchu zkrátka nedosáhne.